เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา แผงโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

48/1 หมู่ที่ 4 ถนนสระเกตุ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ '3121

บจ.เวลท์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน