เกี่ยวกับบริษัท

การก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

41 หมู่ที่ 17 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ '3113

บจ.ธีร์วรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน