เกี่ยวกับบริษัท

เป็นผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์สินค้าตรา ทาโร (TARO)

สวัสดิการ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 เงินรางวัลประจำปี/โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่ละปี) 4. เบี้ยขยันอัตรา 400 และ 1100บาท 5. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 1300 บาท 6. ค่าอาหาร 1000/1100/1200 บาท 7. ค่ารักษาพยาบาลปีละ 30000 บาท 8. ประกันสุขภาพ 9. ประกันอุบัติเหตุ 10. รางวัลอายุการทำงาน 10/20/25/30 ปี ทองมูลค่า 15,000 บาท 15 ปี ทองมูลค่า 22,500 บาท 11. ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยพักรักษาตัว เงินพิเศษกรณีลาคลอดบุตร มูลค่า 1000 บาท 12. เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 13. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 12 - 17 วัน

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด505 ม.9 ปราจีนบุรีตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน