เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ กำลังผลิต 60/ตัน/ชั่วโมง มีบุคลากรร่วมงานประมาณ 120 คน

สวัสดิการ

- ประกันสังคม - สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน - บ้านพักอาศัยตามข้อบังคับบริษัท ฯ - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ครั้ง - ปรับค่าจ้างประจำปี - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - ช่วยเหลือฌาปนกิจศพ - ลาพักผ่อนประจำปี - ค่าอาหาร 500 บาท/เดือน - และสวัสดิการอื่น ๆ ของบริษัท

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พิทักษ์ปาล์ม ออยล์ จำกัด99 หมู่ที่ 3ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

บริษัท พิทักษ์ปาล์ม ออยล์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน