เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ไก่เนื้อ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

9/1 หมู่ที่ 5 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี '2511

บจ.ทิพย์ทวีทรัพย์ ฟาร์ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน