เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

1032 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี '2522

บจ.ส.ทองแท่ง 1988 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน