เกี่ยวกับบริษัท

การทำฟาร์มผสมผสาน ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

112 หมู่ที่ 1 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี '2522

บจ.ทรัพย์ถาวร 64 ฟาร์ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน