เกี่ยวกับบริษัท

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

223 หมู่ที่ 3 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี '2514

บจ.พลีโอ้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน