เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

21/3 หมู่ที่ 12 ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี '2500

หจ.ทัตเทพโลจิสติกส์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน