ที่อยู่

555 อาคารสำนักงาน ปตท.สผ. ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

02-537-5400

บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน