เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการบำรุงรักาาและการซ่อมแซมยานยนต์ เช่นการซ่อมเตรื่องยนต์ ไดนาโม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

168/8 หมู่ที่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง '2216

บจ.ฉายาชวลิต เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน