เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการแปรรูปและจำหน่าย หญ้าหวานใช้แทนน้ำตาล ผลผลิตทางการเกษตร ผักและผลไม้ต่าง ๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

74/9 หมู่ที่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2100

บจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปนาตาขวัญ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน