เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อขาย,แลกเปลี่ยน น้ำมัน พลังงาน เชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงทางเลือก ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

900/48 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ระยอง หมู่ที่ 7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2115

บจ.ปิโตรฟิล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน