เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้า ทุกชนิด ทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

88/11 หมู่ที่ 8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง '2117

บจ.กันตา แพ็คกิ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน