เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาริชย์ อาารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

99/166 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง '2118

บจ.เคเอ็มแอล 1986 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน