เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

999/9 หมู่ที่ 14 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง '2111

บจ.สหกิจ สเตชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน