เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตและรับจ้าง ทำน้ำยางข้น ยางดิบ ยางแผ่น ถุงมือยาง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยาง ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

19/9 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง '2111

บจ.เคบี 168 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน