เกี่ยวกับบริษัท

ขายเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

128/2 หมู่ที่ 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2100

บจ.พี.แอล. พิณนรี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน