เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

19/8-9 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2115

บจ.พีเอ็มซี โพรไวเดอร์ เซอร์วิส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน