เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย บริการ และวิจัยพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

7/23,7/26 หมู่ที่ 4 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง '2118

บจ.อีฟอร์ เทเลคอม (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน