เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

101/34 หมู่ที่ 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2100

บจ.พ อ.14 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน