เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้รับจ้างขนดิน ทราย หิน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

52/33 หมู่ที่ 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2100

บจ.พิชา ทรานสปอร์ต 2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน