เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

44/21 หมู่ที่ 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2115

บจ.บี.เอ.เอส.ที. ฟู้ด แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน