เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

71/3 หมู่ที่ 2 ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2100

บจ.พนัส ปิโตรเลี่ยม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน