เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้เช่า อาทิเช่น ที่พักอาศัย บ้านเช่า ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

22/51 หมู่ที่ 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2100

บจ.สุขนภา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน