เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตราคาร บาร์ ไนท์คลับ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

208/3 หมู่ที่ 3 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง '2119

บจ.ภูผาทัวร์ ทราเวล กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน