เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการฉีดพลาสติกขึ้นตามรูปตามคำสั่งของผู้วาจ้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

83/51 หมู่ที่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง '2118

บจ.วี ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน