เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้คำปรีกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับอรรถคดีต่างๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

99/309 ถนนกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2115

บจ.ดี.เค.กฎหมายและธุรกิจ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน