เกี่ยวกับบริษัท

ซื้อมาขายไป ซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ทางออนไลน์ ทั้งที่มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

89/169 หมู่ที่ 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2100

บจ.ชุดสวย 1983 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน