เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องทำความเย็น อุปกรร์ระบายอากาศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

9/9 หมู่ที่ 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง '2118

บจ.ปณิฏฐา อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน