เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ บริการที่ปรึกษาในการตรวจสอบบำรุงรักษา และ บริการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

31/33 ถนนราษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2115

บจ.เอฟ ที เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน