เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารประจำทางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ขนส่งตามเส้นทางตามตารางเวลา ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

99/102 หมู่ที่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง '2100

บจ.ทีวายเค เซอร์วิส 2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน