เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

27/3 หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง '2117

หจ.นรินทร์ 2512 กรุ๊ป ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน