เกี่ยวกับบริษัท

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

333/159 หมู่บ้าน ร่มเย็น หมู่ที่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง '2118

หจ.เอส เอ ไอ แอนด์ บี ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน