เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า ข้าวโพด และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

99 หมู่ที่ 11 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี '1525

บจ.แปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คลองมะขาม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน