เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งน้ำนมดิบ ทุนจดทะเบียน (บาท) 55000 บาท

ที่อยู่

319 หมู่ที่ 4 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี '1511

บจ.โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน