เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ พืชไร่ ข้าวโพด ทุนจดทะเบียน (บาท) 236700 บาท

ที่อยู่

98 หมู่ที่ 2 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี '1519

บจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเขารวก2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน