เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

7 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี '1514

บจ.กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังห้วยขุนราม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน