เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกผักปลอดสารพิษ ทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

28/2 หมู่ที่ 6 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี '1517

บจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ม.8 ต.ชอนสารเดช จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน