เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย เครื่องจักรการเกษตร ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ อะไหล่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ทางปศุศัตว์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 21000 บาท

ที่อยู่

177 หมู่ที่ 2 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี '1513

บจ.แปลงใหญ่ผักท่าดินดำ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน