เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

3/1 หมู่ที่ 10 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี '1514

บจ.นาแปลงใหญ่บ้านห้วยยาง ม.10 ต.โคกสลุง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน