เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

48 หมู่ที่ 3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี '1511

บจ.นาแปลงใหญ่ข้าว ม.3 ต.บ้านทราย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน