เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

72 หมู่ที่ 12 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี '1515

บจ.นาแปลงใหญ่แก้มลิงหนองสมอใส (บางคู้) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน