เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

58 หมู่ที่ 4 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี '1511

บจ.นาแปลงใหญ่ ม.6 (คลองโค้งขวา) พัฒนา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน