เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 60000 บาท

ที่อยู่

50 หมู่ที่ 4 ต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี '1500

บจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวเกษตรกรทำนาบ้านข่อยเหนือ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน