เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 15000 บาท

ที่อยู่

28/3 หมู่ที่ 2 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี '1500

บจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ต. ดอนโพธิ์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน