เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

47/1 หมู่ที่ 12 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี '1324

บจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่โก่งธนูตะวันออก จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน