เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 60000 บาท

ที่อยู่

11 หมู่ที่ 11 ต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี '1500

บจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวเกษตรกรทำนาบ้านข่อยใต้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน