เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้าผลิตและจำหน่าย สินค้าประเภทไฟเบอร์กลาสได้แก่ไฟเบอร์กาลาสใส ไฟเบอร์กลาสเรซิ่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

127 หมู่ที่ 2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี '1511

บจ.รุ่งกิจธนาทรัพย์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน