เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการแบ่งและจัดสรรที่ดินเพื่อจำหน่าย พร้อมทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรรและอสังหาริมทรัพย์ฯ ทุนจดทะเบียน (บาท) 3900000 บาท

ที่อยู่

12/15 หมู่ที่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี '1500

บจ.บ้านชิดเมือง ลพบุรี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน